POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO LASKOTT

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników (Klientów), w związku z korzystaniem z serwisu Sklepu Internetowego LASKOTT są przetwarzane wyłącznie przez Sklep Internetowy LASKOTT, prowadzonym przez Józefa Kott, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „LASKOTT” JÓZEF KOTT, z siedzibą Orawce 159, posiadającym nr REGON: 492090364, NIP: 7351489875, adres poczty e-mail: sklep@laskott.pl, nr telefonu: +48 886 148 134, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 2. Niniejsza polityka prywatności Sklepu internetowego LASKOTT ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków Usługobiorców lub Klientów Sklepu internetowego.

 3. Dane Usługobiorcy/Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbieranie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawanie dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 5. Wszelkie słowa, wyrażenia oraz akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (jak: Sprzedawca, Sklep internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego LASKOTT dostępnym na stronach Sklepu internetowego.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe, w tym przede wszystkim imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej, numer telefonu podawane przez Użytkowników w serwisie Sklepu Internetowego LASKOTT są przetwarzane:

 1. w celu zapewnienia prawidłowej realizacji świadczonych drogą elektroniczną usług,

 2. w celu realizacji składanych przez Użytkowników zamówień na dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego LASKOTT produkty,

 3. w celu rozpatrywania składanych przez Użytkowników reklamacji, w tym również w celu prawidłowej realizacji prawa do odstąpienia od umowy.

 1. Podawanie przez Użytkowników serwisu Sklepu Internetowego LASKOTT dane osobowe jest dobrowolne. Brak zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach, o których mowa ust. 1 może uniemożliwić Użytkownikowi świadczenie usług drogą elektroniczną oraz składanie zamówień w serwisie Sklepu Internetowego LASKOTT.

 2. Każdy Użytkownik serwisu Sklepu Internetowego LASKOTT, który przekazał swoje dane osobowe, ma prawo do ich wglądu, edytowania oraz ich usunięcia. Użytkownicy mogą sami edytować podane dane osobowe w zakładce: „Moje konto”.

 3. W celu usunięcia danych osobowych Użytkownika serwisu Sklepu Internetowego LASKOTT należy na adres poczty elektronicznej (e-mail) z adresu poczty elektronicznej podanego podczas procesu rejestracji skierować wiadomość zawierającą żądanie usunięcia całego konta Użytkownika.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Sklep Internetowy LASKOTT dzięki zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Użytkowników, w tym przede wszystkim zapobiegając ich bezprawnemu przetwarzaniu, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

 2. W celu jak najlepszej ochrony danych Użytkowników Sklepu Internetowego LASKOTT dokładamy szczególnej staranności aby:

 1. Przetwarzanie wszystkich danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem,

 2. Uzyskane dla określonego celu dane osobowe były zgodnie z nim wykorzystane,

 3. Przetwarzane dane były w sposób bezpieczny przechowywane i udostępniane.

 1. Sklep Internetowy LASKOTT celem zapewnienia jak najlepszej ochrony i bezpieczeństwa swoich Użytkowników zaleca zastosowanie się do wskazanych niżej postanowień:

 1. Ustanowienie loginu i trudnego, co najmniej 8-znakowego hasła do konta, składającego się z liter dużych i małych oraz cyfr. Uniemożliwiającego jego odgadnięcie przez osoby trzecie.

 2. Po każdorazowym skorzystaniu z serwisu wylogowanie się ze strony internetowej Sklepu internetowego LASKOTT poprzez kliknięcie przycisku „Wyloguj”,

 3. Zachowaniu w tajemnicy oraz nieprzekazywaniu ustanowionego loginu oraz hasła osobom trzecim,

 4. Korzystaniu z płatnych programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w celu poszukiwania wirusów,

 5. Korzystaniu ze strony internetowej Sklepu Internetowego LASKOTT za pomocą sprawdzonych i zaufanych przeglądarek internetowych,

 6. Korzystaniu ze strony Internetowej Sklepu Internetowego LASKOTT za pośrednictwem zaufanego komputera, na którym zainstalowano sprawdzone i oryginalne oprogramowanie.

INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Pliki cookie (ciasteczka) – podczas korzystanie przez Użytkowników Sklepu Internetowego LASKOTT na urządzeniach (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) zapisywane są niewielkie pliki, które zawierają niezbędne informacje do prawidłowego korzystania z serwisu Sklepu Internetowego LASKOTT (pliki cookie). Zapisanie plików cookie na wymienionych wcześniej urządzeniach umożliwia Użytkownikowi Sklepu Internetowego LASKOTT min.: zapamiętanie danych do logowania, zapamiętanie produktów dodawanych wcześniej do koszyka. Dzięki zapisywanym plikom cookie możliwe jest także zbieranie danych statystycznych, co umożliwia rozwijanie serwisu Sklepu Internetowego LASKOTT zgodnie z preferencjami jego Użytkowników.

 2. Pliki cookie wykorzystywane podczas korzystania z serwisu Sklepu Internetowego LASKOTT nie zawierają danych na podstawie których można ustalić tożsamość jakiegoś Użytkownika. Pliki te nie są w jakikolwiek sposób szkodliwe dla urządzeń Użytkowników, nie zmieniają jego ustawień, ani ustawień zainstalowanego w nich oprogramowania. Wykorzystywanie ich, w tym przede wszystkim odczytywanie ich zawartości możliwe jest przy pomocy serwera, który je utworzył.

 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookie musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, ponieważ najczęściej domyślne ustawienia przeglądarki dopuszczają zapisywanie plików cookie. Należy pamiętać także, że ograniczenie w wykorzystywaniu plików cookie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z serwisu Sklepu Internetowego LASKOTT.

 4. Ustawienia przeglądarki urządzenie Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików cookie oznaczają wyrażenie zgody, aby pliki te były zapisywane na urządzeniu Użytkownika.

 5. Serwis Sklepu Internetowego LASKOTT wykorzystuje również geolokalizację, czyli sprawdza z jakiej lokalizacji składane są zamówienia.

 6. Serwis Sklepu Internetowego LASKOTT stosuje najnowsze technologie i procedury ochrony danych osobowych, a ponadto wykorzystuje najnowocześniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych.

 7. Dane osobowe Użytkowników serwisu Sklepu Internetowego LASKOTT przechowywane są w bazie danych, zapewniającej ochronę ich przetwarzania zgodnie z powszechnie obowiązującymi wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby upoważnione posiadające upoważnienie nadane im przez administratora danych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe w postaci adresu IP, danych zawartych w plikach cookies i danych lokalizacyjnych przetwarzamy w celu umożliwienia Ci wejścia na naszą stronę i przeglądania jej zawartości, na podstawie Twojej zgody – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:

hostingodawcom, zaufanym podwykonawcom zlecanych przez nas usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyjątek stanowić mogą dane o ruchu użytkowników, które zbierane są przez naszych Zaufanych Partnerów takich jak Google czy Facebook, które to dane mogą zostać przekazane poza obszar Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce.

Okres przechowywania danych

Twoje dane przechowujemy do czasu upływu gwarancji na oferowane przez nas towary, a także upływu terminu przedawnienia roszczeń pomiędzy LASKOTT a klientem.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem). W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: sklep@laskott.pl, nr telefonu: +48 886 148 134 lub udaj się do naszej siedziby.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, nie będziesz mógł przeglądać zawartości naszej strony oraz dokonywać zakupów bądź zamówienia usług dodatkowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podczas odwiedzin przez Użytkownika strony LASKOTT, system serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.

Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.

Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, serwis LASKOTT nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.

Celem cookies jest zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Serwis Sklep informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze każdego Użytkownika Sklepu zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez użytkowników ze Sklepu. Wykorzystywane przez Sklep pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkowników ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu.

Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Ze zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych i reklamowych, poprzez pliki cookies, korzystają również inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook.”

Dane osobowe zbierane za pomocą plików cookies, używane są wyłącznie w celu realizacji zamówień. Nie są one dostępne dla osób trzecich, pozostają wyłącznie do wiadomości Sprzedawcy.

W każdym wypadku Użytkownik Sklepu może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów administrator danych doradza skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ciągły rozwój i postęp techniki sprawia, że określone niniejszym dokumentem postanowienia mogą ulec zmianie. O zmianie tych postanowień Użytkownik zostanie poinformowany nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, a to poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie internetowej Sklepu Internetowego LASKOTT.